Ogłoszenia Duszpasterskie

 

OGŁOSZENIA

UROCZYSTOŚĆ ROCZNICY POŚWIĘCENIA

 KOŚCIOŁA WŁASNEGO - 25 października 2020 r.

 

Dzisiaj przeżywamy Uroczystość Rocznicy Poświęcenia Kościoła Własnego, czyli kiermasz. Kolekta będzie przeznaczona na potrzeby naszej Parafii – na opłaty za energię elektryczną kościołów i salek.

 

Wtorek: o godz. 17.15 spotkanie Apostolatu Modlitwy i Postu za kapłanów. Apostolat spotyka się w Kościele Trójcy Przenajświętszej na modlitwie różańcowej.

 

Sobota: o godz. 17.15 odprawimy ostatnie Nabożeństwo Różańcowe.

 

Niedziela – 1 listopada - przypada UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH. O godz. 14.30 odprawimy Nieszpory świąteczne. W tym roku nie będzie procesji na cmentarze. Prosimy, aby starać się odwiedzać cmentarze niekoniecznie w samą Uroczystość Wszystkich Świętych, ale na przykład w oktawie uroczystości. Ze względu na stan pandemii unikajmy większych zgromadzeń i również na cmentarzach stosujmy się do rygorów sanitarnych.

 

Od Nieszporów Uroczystości Wszystkich Świętych odprawionych w niedzielę aż do końca listopada można zyskać odpust zupełny za zmarłych. Warunki zyskania odpustu: pobożne nawiedzenie kościoła, odmówienie „Ojcze nasz” i „Wierzę w Boga”, modlitwa w intencji Ojca Świętego, odprawienie Spowiedzi Św., przyjęcie Komunii Świętej i zachowanie wolności od przywiązania do jakiegokolwiek grzechu.  

Ofiary składane w czasie Mszy św. w Uroczystość Wszystkich Świętych i w Dzień Zaduszny, a także do skarbon na cmentarzach będą przeznaczone na utrzymanie naszych cmentarzy – opłaty za wywóz śmieci i korzystanie z wody oraz bieżące naprawy.

 

„ZALECKI” - ze względu na epidemię zachęcamy, aby wypominki, czyli prośbę o modlitwę za wymienionych zmarłych składać drogą elektroniczną mailem lub na konto parafialne, gdzie w tytule przelewu można wymienić zalecanych zmarłych. Dla osób, które nie mają dostępu do bankowości elektronicznej, przed nabożeństwami w kościele Trójcy Przenajświętszej będzie wystawiana skarbona, do której także można składać zalecki. Na ołtarzu NMP Częstochowskiej są wyłożone druki, na których można wypisać zmarłych polecanych modlitwie.

 

Nabożeństwa za zmarłych zalecanych połączone z odczytywaniem intencji będą odprawiane od poniedziałku 2 listopada o godz. 17.15.

 

1 i 2 listopada nie odbywa się Wieczysta Adoracja Najświętszego Sakramentu w Sanktuarium. Zaś w kolejne dni listopada adoracja w Sanktuarium będzie kończyła się o godz. 16.00.

 

Przypominamy o nadal obowiązującej w diecezji dyspensie od uczestnictwa w niedzielnej i świątecznej Mszy św., w szczególności dotyczy ona osób starszych oraz obawiających się choroby wywołanej koronawirusem. W związku z epidemią, nadal zostają zawieszone spotkania grup parafialnych. W kościele obowiązuje limit wiernych uczestniczących we Mszy św. i nabożeństwach. W kościele są wyznaczone miejsca, które można zajmować. Prosimy raz jeszcze o zasłanianie ust i nosa, dezynfekcję rąk przy wejściu do kościoła oraz przed przystąpieniem do Komunii św. i do spowiedzi, zachowanie odstępu pomiędzy wiernymi zarówno w ławkach, jak również w trakcie składania ofiary czy procesji do Komunii. Prosimy także o pomoc w dezynfekcji ławek po każdej Mszy św./nabożeństwie.

 

Stale pogarszająca się sytuacją w kraju, spowodowaną rozwojem pandemii mobilizuje nas do modlitwy. Za przyczyną Matki Bożej z Lourdes chcemy błagać Opatrzność Bożą o szybkie ustanie zarazy oraz o to, byśmy w zdrowiu przetrwali ten czas oraz o siły dla wszelkich służb medycznych i innych zaangażowanych w pomoc chorym.  W Sanktuarium od poniedziałku każdego dnia o godzinie 19.00, w niedzielę o 20.00 kapłani gromadzą się na modlitwie, aby prosić Matkę Najświętszą o wstawiennictwo. Modlitwa odbywa się za zamkniętymi drzwiami, jednak będzie można w niej uczestniczyć on-line poprzez kanał: Parafia Trójcy Przenajświętszej w Kochłowicach na YouTube. Można również składać intencje, w których w szczególny sposób chcemy się modlić przed figurą Matki Bożej z Lourdes. Można je złożyć do skarbony w Sanktuarium lub przesłać mailem.

 

W zakrystii do nabycia nowy numer „Gościa Niedzielnego”, „Małego Gościa” oraz Biuletynu.

 

Bóg zapłać za wspólną modlitwę i za ofiary składane na pokrycie kosztów energii elektrycznej. Wszystkim wiernym życzymy łaski zdrowia

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia Trójcy Przenajświętszej w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach, siedziba: Ruda Śląska, Tunkla 2.