Przygotowanie do I Komunii św.

 

Harmonogram przygotowania dzieci do I Komunii św. 2019/2020

 

Poświęcenia dewocjonaliów:

 

03.10 (czwartek) – msza szkolna godz. 16.30 poświecenie różańców

07.11 (czwartek) – msza szkolna godz. 16.30 poświecenie skarbców

05.12 (czwartek) – msza szkolna godz. 16.30 poświecenie medalików

06.02 (czwartek) – msza szkolna godz. 16.30 poświecenie świec

05.03 (czwartek) – msza szkolna godz. 16.30 poświęcenie pamiątek

 

 

Katechezy dla rodziców II tydzień miesiąca

                             

                                 Grupa I   (ks. Dariusz Kamiński)                                   

Rodzice uczniów ze SP nr 18 

Spotkanie w Sanktuarium MB z Loudes

Godz. 18.00 

 

7.10.2019 r. (poniedziałek) 

4.11.2019 r. (poniedziałek) 

(ostatni termin dostarczenia świadectw chrztu dzieci,

które były chrzczone poza parafią) 

9.12.2019 r. (poniedziałek)

10.02.2020 r. (poniedziałek) 

9.03.2020 r. (poniedziałek)

27.04.2020 r. (poniedziałek)

 

Grupa II (ks. Jacek Błaszczok)

Rodzice uczniów ze SP nr 20,21 i z innych szkół

 

Spotkanie w Sanktuarium MB z Loudes

 Godz. 17.30

 

10.10.2019 (czwartek)

7.11.2019 r. (czwartek)

(ostatni termin dostarczenia świadectw chrztu dzieci,

które były chrzczone poza parafią)

 12.12.2019 r. (czwartek)

13.02.2020 r. (czwartek) 

12.03.2020 r. (czwartek)

30.04.2020 r. (czwartek)

 

Pierwsza spowiedź. 25.04. 2020 r.

 

I komunia św. 17.maja 2020 r.  godz.10.30. i o godz. 12.00

 

Rodzice i opiekunowi przyjmują do wiadomości następujące informacje

o przygotowaniu dziecka do I Komunii Świętej:

 

  1. Przygotowanie dziecka do przyjęcia I komunii św. odbywa się w szkole i w ramach katechezy parafialnej.
  2. Nieodzownym elementem przygotowującym dzieci do Komunii św. jest ich uczestnictwo w niedzielnej Mszy św.
  3. Wspieranie dziecka w przyswojeniu materiału z Katechizmu –(patrz: https://wk.archidiecezjakatowicka.pl/dokumenty/wymagania-do-i-komunii-swietej - weryfikacja materiału następuje w szkole, do której uczęszcza dziecko.
  4. W miarę możliwości uczestnictwo z dzieckiem w nabożeństwach: różańcowych, Roratach, Drodze Krzyżowej i nabożeństwach majowych.
  5. Wspieranie dziecka własną modlitwą i dobrym przykładem.
  6. Współpraca z osobą prowadzącą przygotowanie do Pierwszej Komunii św. w parafii.
  7. Dostarczenie Świadectwa Chrztu do dnia 31.11.2019 r. (jeżeli dziecko zostało ochrzczone poza parafią).

 

Plan bezpośredniego przygorowania do I KOMUNIi ŚWIĘTeJ

 W PARAFII TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ

W RUDZIE ŚLĄSKIEJ – KOCHŁOWICACH W 2020 r.

 

 05.2020 r. (czwartek)

I próba przed Komunią po Mszy św. o godz. 16.30.

 

05.2020 r. (sobota)

Spowiedź przed I Komunią św. o godz. 15.00

Po spowiedzi II próba przed I Komunią św.

 

05.2020 r. (niedziela)

- Dzień I Komunii św.

 

Grupa I

Godz. 10.10 – zbiórka przed głównym wejściem

do Kościoła Trójcy Przenajświętszej;

Godz. 10.20 – błogosławieństwo rodziców;

Godz. 10.25 – procesja do kościoła;

Godz. 10.30 – rozpoczęcie Mszy św.;

Godz. 15.00 – Nieszpory w sanktuarium MB z Lourdes, po których nastąpi rozdanie pamiątek i wspólne zdjęcia

 

Grupa II

Godz. 11.40 – zbiórka przed głównym wejściem

do Kościoła Trójcy Przenajświętszej;

Godz. 11.50 – błogosławieństwo rodziców;

Godz. 11.55 – procesja do kościoła;

Godz. 12.00 – rozpoczęcie Mszy św.;

Godz. 16.30 – Nieszpory w sanktuarium MB z Lourdes, po których nastąpi rozdanie pamiątek i wspólne zdjęcia;

 

Od poniedziałku 05.2020 r. do piątku 23.05.2020r. dzieci uczestniczą

we Mszy św. o godz. 18.00 (w czw. 16.30) w ramach Białego Tygodnia;

 

05.2020 (sobota) Pielgrzymka Dzieci Komunijnych

do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach (dla chętnych)

 

06.2020 (czwartek) dzieci pierwszokomunijne

biorą udział w procesji Bożego Ciała.

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia Trójcy Przenajświętszej w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach, siedziba: Ruda Śląska, Tunkla 2.