Ogłoszenia Duszpasterskie

 

OGŁOSZENIA

29 NIEDZIELA ZWYKŁA - 18 października 2020 r.

 

Podczas dzisiejszej niedzieli myśl Kościoła jest skupiona wokół misji. Modlimy się w intencji misji i misjonarzy - zakonnych i świeckich. Prosimy Boga, aby mogli oni skutecznie wypełniać swoje powołanie i nieść Ewangelię ludom i narodom, które wiarę zagubiły albo dotąd Boga nie poznały. W sposób szczególny módlmy się za misjonarzy pochodzących z naszej Parafii. Kolekta dzisiejszej niedzieli przeznaczona jest na wsparcie dzieła misyjnego.  Można także wesprzeć misje włączając się do zbiórki okularów korekcyjnych dla parafii Masansa w Zambii. Okulary, których sami już nie nosimy mogą ułatwić życie ludziom z wadami wzroku w Masansie. Okulary można przynosić do zakrystii do przyszłej niedzieli włącznie. 

 

Zapraszamy na nabożeństwa różańcowe do kościoła Trójcy Przenajświętszej. Nabożeństwa różańcowe odprawiane są: w niedziele o godz. 15.45, zaś w dni powszednie o godz. 17.15.

 

W związku z ogłoszeniem czerwonej strefy na terenie Miasta Ruda Śląska zostają zawieszone spotkania grup parafialnych. W kościele obowiązuje limit wiernych uczestniczących we Mszy św. i nabożeństwach. W kościele są wyznaczone miejsca, które można zajmować. Prosimy raz jeszcze o zasłanianie ust i nosa, dezynfekcję rąk przy wejściu do kościoła oraz przed przystąpieniem do Komunii św. i do spowiedzi, zachowanie odstępu pomiędzy wiernymi zarówno w ławkach, jak również w trakcie składania ofiary czy procesji do Komunii. Prosimy także o pomoc w dezynfekcji ławek po każdej Mszy św./nabożeństwie. W tym celu prosimy, aby mieć własne rękawiczki.

 

Pogarsza się sytuacją pandemiczna w naszym kraju, chcemy za przyczyną Matki Bożej z Lourdes błagać Opatrzność Bożą o szybkie ustanie zarazy oraz o to, byśmy w zdrowiu przetrwali ten czas oraz o siły dla wszelkich służb medycznych i innych zaangażowanych w pomoc chorym.  Od poniedziałku w Sanktuarium każdego dnia o godzinie 19.00, w niedzielę o 20.00 kapłani będą gromadzić się na modlitwie, aby prosić Matkę Najświętszą o wstawiennictwo. Modlitwa odbywać się będzie za zamkniętymi drzwiami, jednak będzie można w niej uczestniczyć on-line poprzez kanał: Parafia Trójcy Przenajświętszej w Kochłowicach na YouTube. Można również składać intencje, w których w szczególny sposób chcemy się modlić przed figurą Matki Bożej z Lourdes. Można je złożyć do skarbony w Sanktuarium lub przesłać mailem. Ewentualne, dobrowolne ofiary można również przesyłać na konto parafii.

 

20 października na plac probostwa od godzin porannych do godziny 16.00 można przynosić zużyte urządzenia elektryczne, elektroniczne i zużyte baterie. Można w ten sposób wesprzeć dzieła misyjne.

 

Sobota: o godz. 19.00 nauka dla rodziców i chrzestnych w Kościele Trójcy Przenajświętszej.

 

W przyszłą niedzielę będziemy przeżywali Uroczystość Rocznicy Poświęcenia Kościoła Własnego, czyli kiermasz.

 

Zbliża się listopad – miesiąc modlitwy za zmarłych. Ze względu na epidemię wypominki, czyli prośbę o modlitwę za wymienionych zmarłych, można już składać, przesyłając ofiary bezpośrednio na konto parafialne, a w tytule przelewu wskazując zalecanych zmarłych. W związku z epidemią prosimy, aby ograniczyć do minimum osobiste wizyty w Kancelarii parafialnej i sprawy nie wymagające osobistej wizyty załatwiać telefonicznie (w godzinach urzędowania kancelarii) i mailowo, a wpłat ofiar dokonywać przelewem na konto parafialne w tytule wskazując np. datę i intencję. W tygodniu bezpośrednio poprzedzającym Uroczystość Wszystkich Świętych (od 26 października) w kościele Trójcy Przenajświętszej będzie wystawiona skarbona, do której także będzie można składać zalecki.

 

W zakrystii można zakupić „Gość Niedzielny” z „Biuletynem Parafialnym”, „Mały Gość Niedzielny” i inne tytuły prasy katolickiej.

 

Serdeczne Bóg zapłać za składane w ubiegłym tygodniu ofiary na rzecz Fundacji Dzieła Nowego Tysiąclecie, które łącznie wyniosły kwotę 3 700 PLN. Na remont ściany prezbiterium ubiegłej niedzieli podczas kolekty zebrano 7 970 PLN. Rachunek za wykonane prace opiewa na 101 000 PLN. Aby zapłacić ten rachunek, po dodaniu przyznanej dotacji w wysokości 50 000 od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i zebranych do tej pory kolekt na ten cel, potrzeba jeszcze 8 000 PLN.  

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia Trójcy Przenajświętszej w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach, siedziba: Ruda Śląska, Tunkla 2.