Wzór podania

                                                                                                                                                                                                                               ..............................................                                                                                                                                                                                    

 (miejscowość, data)

.........................................................

                           (imię i nazwisko)

………………………………………...

                               (szkoła, klasa)

…………………………………………

                          (adres zamieszkania)

 JACEK BŁASZCZOK PROBOSZCZ

Parafii Trójcy Przenajświętszej
w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach

 

 

 

PODANIE O UDZIELENIE SAKRAMENTU BIERZMOWANIA

 

Zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie mi Sakramentu  Bierzmowania. Prośbę swą motywuję tym, iż Sakrament Bierzmowania pozwoli mi w pełni uczestniczyć w życiu Kościoła, a także sprawi, iż stanę się dojrzałym świadkiem Jezusa Chrystusa i Jego Ewangelii.

Moim Patronem jest …………………………………. wybrałem (am) tego patrona gdyż …………………………………………………………………………………

 

 

                                                                                                     Z wyrazami szacunku

 

                                                                                                                          (czytelny własnoręczny podpis)

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia Trójcy Przenajświętszej w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach, siedziba: Ruda Śląska, Tunkla 2.