Wzór podania

 

                                             

………………………………………..

                                                                                                                                                                                            (miejscowość, data)

................................................

  (imię i nazwisko)

………………………………………...

  (szkoła, klasa)

…………………………………………

  (adres zamieszkania)

…………………………………………

   (telefon, adres e-mail)

 

 

KS. JACEK BŁASZCZOK

PROBOSZCZ

Parafii Trójcy Przenajświętszej
w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach

 

 

 

PODANIE O UDZIELENIE SAKRAMENTU BIERZMOWANIA

 

Zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie mi Sakramentu  Bierzmowania. Prośbę swą motywuję tym, iż Sakrament Bierzmowania pozwoli mi w pełni uczestniczyć w życiu Kościoła, a także sprawi, iż stanę się dojrzałym świadkiem Jezusa Chrystusa i Jego Ewangelii.

Moim Patronem jest …………………………………. wybrałem (am) tego patrona gdyż …………………………………………………………………………………

 

 

                                                                                                     Z wyrazami szacunku:

 

............………………………………………..

                                                                                                                            (czytelny własnoręczny podpis)

                                                                          

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia Trójcy Przenajświętszej w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach, siedziba: Ruda Śląska, Tunkla 2.