WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA W PARAFII TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ RUDZIE ŚLĄSKIEJ –

 

 

 

WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA W PARAFII TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ RUDZIE ŚLĄSKIEJ – KOCHŁOWICACH

 

Drodzy Rodzice, Opiekunowie, Kandydaci. Każdy, kto chce przystąpić do sakramentu bierzmowania w Parafii Trójcy Przenajświętszej w Rudzie Śl. – Kochłowicach, zobowiązany jest do zaakceptowania poniższych warunków. Prosimy zapoznać się warunkami przystąpienia do sakramentu bierzmowania w naszej parafii, a następnie o podpisanie ich zarówno przez: rodzica/opiekuna jak i kandydata.

 

 1. W ramach przygotowania do sakramentu bierzmowania realizowany jest program SNE Młodzi na Progu.
 2. Bezpośrednie przygotowanie do sakramentu bierzmowania dotyczy uczniów klas 8 Szkół Podstawowych.
 3. Bezpośrednie przygotowanie do sakramentu bierzmowania obejmuje 3 spotkania miesięcznie. Jedno spotkanie z Księdzem i dwa spotkania z animatorami w uzgodnionym terminie. Dodatkowo cztery celebracje (Msze Święte) w ciągu całego okresu przygotowania.
 4. Każdy kandydat przygotowujący się do sakramentu bierzmowania zostaje przydzielony do konkretnej grupy, za którą odpowiada animator. NIE MA MOŻLIWOŚCI ZMIANY GRUP
 5. Terminy poszczególnych spotkań ustalają indywidualnie animatorzy, po uzgodnieniu z kandydatami przydzielonymi do ich grupy.
 6. OBECNOŚĆ NA SPOTKANIACH Z KSIĘDZEM, ANIMATORAMI I NA CELEBRACJACH JEST OBOWIĄZKOWA.
 7. Do sakramentu bierzmowania będą dopuszczani Ci kandydaci, którzy uzyskają min. 90 % obecności na wszystkich spotkaniach.
 8. Każdy z kandydatów do sakramentu bierzmowania, składa ofiarę w wysokości 30 zł. Kwota ta jest przeznaczona, na pokrycie kosztów związanych z zakupem notatników dla kandydatów i pamiątek z sakramentu bierzmowania.
 9. Dokumenty jakie należy dostarczyć:  Podanie o udzielenie sakramentu bierzmowania, Świadectwo chrztu (gdy chrzest był w parafii innej, niż parafia w której będzie bierzmowanie), Zgodę na przyjęcie sakramentu bierzmowania wydaną przez parafię , zamieszkania kandydata – dotyczy kandydatów mieszkających poza Parafia Trójcy Przenajświętszej w Rudzie Śl. – Kochłowicach.
 10. Podania o udzielenie sakramentu bierzmowania + świadectwo chrztu + zgoda,  należy dostarczyć do końca września 2019r. – BRAK TYCH DOKUMENTÓW W WYZNACZONYM TERMINIE WIĄŻE SIĘ, Z BRAKIEM MOŻLIWOŚCI PRZYSTĄPIENIA DO BIERZMOWANIA W NASZEJ PARAFII.
 11. Kandydat do sakramentu bierzmowania zobowiązany jest do śledzenia strony internetowej: http://www.kochlowice.wiara.org.pl/ , gdzie na bieżąco podawane będą aktualności związane z przygotowaniem bezpośrednim do sakramentu.

 

 

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia Trójcy Przenajświętszej w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach, siedziba: Ruda Śląska, Tunkla 2.