WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA W PARAFII TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ RUDZIE ŚLĄSKIEJ –

 

 

 

WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA W PARAFII TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ RUDZIE ŚLĄSKIEJ – KOCHŁOWICACH

 

 

WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA
W PARAFII TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ RUDZIE ŚLĄSKIEJ – KOCHŁOWICACH

 

 

Drodzy Rodzice, Opiekunowie, Kandydaci. Każdy, kto chce przystąpić do sakramentu bierzmowania w Parafii Trójcy Przenajświętszej w Rudzie Śl. – Kochłowicach, zobowiązany jest do zaakceptowania poniższych warunków. Prosimy o zapoznanie się warunkami przystąpienia do sakramentu bierzmowania w naszej parafii,
a następnie o złożenie deklaracji kandydata.

 

 1. Bezpośrednie przygotowanie do sakramentu bierzmowania dotyczy uczniów klas 8 Szkół Podstawowych i rozpoczyna się od października 2021 r.

 2. Bezpośrednie przygotowanie do przyjęcia sakramentu bierzmowania trwa kilka miesięcy (do maja 2022). W tym czasie kandydat do bierzmowania uczestniczy w Mszach św. sprawowanych w intencji młodzieży w I wtorki miesiąca oraz w spotkaniach formacyjnych (również I wtorki).

 3. Rodzic/Opiekun wyraża zgodę na udział kandydata w przygotowaniu do sakramentu bierzmowania w formie stacjonarnej. Spotkania odbywać się będą na terenie: kościoła Trójcy Przenajświętszej, Domu Katechetycznego powyższej parafii a także w ochronce przy parafii. W trakcie wszystkich spotkań obowiązują określone na dany czas normy sanitarne: dezynfekcja rąk, noszenie maseczek.  

 4. Terminy Mszy św. i spotkań w grupach na poszczególne miesiące: 19 października, 9 listopada, 7 grudnia, 11 stycznia, 1 lutego, 1marca, 5 kwietnia, 10 maja.

 5. W przypadku wystąpienia ograniczeń spotkań w formie stacjonarnej spowodowanych COVID 19, spotkania mogą przybrać formę on-line, o czym uczestnicy zostaną poinformowani.

 6. Każdy kandydat przygotowujący się do sakramentu bierzmowania zostaje przydzielony do konkretnej grupy, za którą odpowiada animator. NIE MA MOŻLIWOŚCI ZMIANY GRUP

 7. Uczestnicy zabierają ze sobą na spotkania w grupach Pismo Święte.

 8. OBECNOŚĆ NA MSZACH ŚWIĘTYCH I SPOTKANIACH W GRUPACH JEST OBOWIĄZKOWA.

 9. Do sakramentu bierzmowania będą dopuszczani Ci kandydaci, którzy uzyskają min. 90 % obecności na wszystkich spotkaniach.

 10. Każdy z kandydatów do sakramentu bierzmowania, składa ofiarę w wysokości 40 zł. Kwota ta jest przeznaczona, na pokrycie kosztów związanych z zakupem notatników dla kandydatów i pamiątek z sakramentu bierzmowania.

 11. Dokumenty jakie należy dostarczyć:
   - Deklaracja kandydata do przyjęcia sakramentu bierzmowania wraz z potrzebnymi danymi
  - Świadectwo chrztu, jeżeli kandydat nie był chrzczony w Parafii Trójcy Przenajświętszej w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach.
  - Zgoda na przyjęcie sakramentu bierzmowania wydaną przez parafię zamieszkania kandydata – dotyczy kandydatów mieszkających poza Parafią Trójcy Przenajświętszej w Rudzie Śl. – Kochłowicach.
  - Opłatę 40 zł

 12. Wymagane dokumenty należy dostarczyć do końca listopada 2021r. – BRAK TYCH DOKUMENTÓW W WYZNACZONYM TERMINIE WIĄŻE SIĘ, Z BRAKIEM MOŻLIWOŚCI PRZYSTĄPIENIA DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA W NASZEJ PARAFII.

 13. Kandydat do sakramentu bierzmowania zobowiązany jest do śledzenia strony internetowej: http://www.kochlowice.wiara.org.pl/ , gdzie na bieżąco podawane będą aktualności związane z przygotowaniem bezpośrednim do sakramentu.

 

 

 

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia Trójcy Przenajświętszej w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach, siedziba: Ruda Śląska, Tunkla 2.