WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA W PARAFII TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ RUDZIE ŚLĄSKIEJ –

 

 

 

WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA W PARAFII TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ RUDZIE ŚLĄSKIEJ – KOCHŁOWICACH

 

 

Drodzy Rodzice, Opiekunowie, Kandydaci. Każdy, kto chce przystąpić do sakramentu bierzmowania w Parafii Trójcy Przenajświętszej w Rudzie Śl. – Kochłowicach, zobowiązany jest do zaakceptowania poniższych warunków. Prosimy zapoznać się warunkami przystąpienia do sakramentu bierzmowania w naszej parafii, a następnie o podpisanie ich zarówno przez: rodzica/opiekuna jak i kandydata.

 1. W ramach przygotowania do sakramentu bierzmowania realizowany jest program SNE Młodzi na Progu.
 2. Bezpośrednie przygotowanie do sakramentu bierzmowania dotyczy uczniów klas 8 Szkół Podstawowych i rozpoczyna się od października 2020r.
 3. Bezpośrednie przygotowanie do sakramentu bierzmowania obejmuje 2 spotkania miesięcznie. Jedno spotkanie z Księdzem, Msza Św., a po niej spotkanie ewangelizacyjne (wg harmonogramu spotkań z kandydatami do sakramentu bierzmowania 2021) oraz jedno spotkanie z animatorami w uzgodnionym terminie.
 4. Rodzic/Opiekun wyraża zgodę na udział kandydata w przygotowaniu do sakramentu bierzmowania w formie stacjonarnej. Spotkania odbywać się będą na terenie: kościoła Trójcy Przenajświętszej, Domu Katechetycznego powyższej parafii, a także w auli III Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach. W trakcie wszystkich spotkań obowiązują określone na dany czas normy sanitarne: dezynfekcja rąk, noszenie maseczek.  
 5. W przypadku wystąpienia ograniczeń spotkań w formie stacjonarnej spowodowanych COVID 19, spotkania mogą przybrać formę on-line, o czym uczestnicy zostaną poinformowani.
 6. Każdy kandydat przygotowujący się do sakramentu bierzmowania zostaje przydzielony do konkretnej grupy, za którą odpowiada animator. NIE MA MOŻLIWOŚCI ZMIANY GRUP
 7. Terminy poszczególnych spotkań ustalają indywidualnie animatorzy, po uzgodnieniu
  z kandydatami przydzielonymi do ich grupy.
 8. OBECNOŚĆ NA SPOTKANIACH Z KSIĘDZEM, ANIMATORAMI JEST OBOWIĄZKOWA.
 9. Do sakramentu bierzmowania będą dopuszczani Ci kandydaci, którzy uzyskają min. 90 % obecności na wszystkich spotkaniach.
 10. Każdy z kandydatów do sakramentu bierzmowania, składa ofiarę w wysokości 30 zł. Kwota ta jest przeznaczona, na pokrycie kosztów związanych z zakupem notatników dla kandydatów i pamiątek z sakramentu bierzmowania.
 11. Dokumenty jakie należy dostarczyć:
 12. Podanie o udzielenie sakramentu bierzmowania
 13. Świadectwo chrztu, jeżeli kandydat nie był chrzczony w Parafii Trójcy Przenajświętszej
  w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach.
 14. Zgoda na przyjęcie sakramentu bierzmowania wydaną przez parafię zamieszkania kandydata – dotyczy kandydatów mieszkających poza Parafia Trójcy Przenajświętszej w Rudzie Śl. – Kochłowicach.
 15. Opłatę 30 zł
 16. Wymagane dokumenty należy dostarczyć do końca października 2020r. – BRAK TYCH DOKUMENTÓW W WYZNACZONYM TERMINIE WIĄŻE SIĘ, Z BRAKIEM MOŻLIWOŚCI PRZYSTĄPIENIA DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA W NASZEJ PARAFII.
 17. Kandydat do sakramentu bierzmowania zobowiązany jest do śledzenia strony internetowej: http://www.kochlowice.wiara.org.pl/ , gdzie na bieżąco podawane będą aktualności związane z przygotowaniem bezpośrednim do sakramentu.

 

 

……………………………………………………………………………………………………………….................

Podpis rodzica/opiekuna                                                            (telefon, adres e-mail)

                                 

……………………………………...............................................

Podpis kandydata do sakramentu bierzmowania

 

 

 

Ruda Śląska – Kochłowice, dn. ……………………

 

 

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia Trójcy Przenajświętszej w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach, siedziba: Ruda Śląska, Tunkla 2.