Rada Parafialna 2.10.2019 r.

 

Protokół

z posiedzenia Parafialnej Rady Duszpasterskiej

z dnia 2 października 2019 r.

 

Spotkanie rozpoczęło się modlitwą. Ks. Proboszcz przywitał obecnych na spotkaniu.

Ks. Dariusz Kamiński odczytał protokół z poprzedniego posiedzenia rady. Protokół został przyjęty przez aklamację.

 

W nawiązaniu do poprzedniego protokołu padło pytanie: Czy sprawdziły się nowe zasady związane z przyjmowaniem pielgrzymów?

Ks. Proboszcz oznajmił, że taki system zgłaszania zostanie utrzymany w naszej parafii, ponieważ pielgrzymi bardzo szybko znaleźli nocleg.

 

Pierwszym punktem spotkania było wprowadzenie w temat zbliżającego się roku liturgicznego: „Wielka tajemnica wiary”.

 

Następnie Ks. Proboszcz otworzył dyskusję na temat „Eucharystia jako dzieło Trójcy Świętej”.

Wszyscy zgodnie zauważyli, że frekwencja uczestnictwa we Mszach Świętych spada.W naszej Parafii istnieje potrzeba pogłębiania wiedzy o Eucharystii, która ma prowadzić do świadomego uczestnictwa w Niej. Liturgia celebrowana bez odpowiedniego przygotowania, zaangażowania świeckich, bez starannej oprawy potrafi zniechęcić. Zatraca się powoli poczucie sacrum.Ks. Wojciech Grzywocz zaznaczył, że należy pracować nad pięknem Eucharystii, nad staranną oprawą. Pojawiła się propozycja, aby w Parafii powstała Schola Liturgiczna - składająca się z osób świeckich. Osoby te - odpowiednio przygotowane - będą czytały oraz śpiewały podczas Mszy Świętych.Członkowie grup parafialnych proszeni są o aktywne włączanie się w Eucharystię, która rozpoczyna ich spotkania formacyjne.Zastanawiano się także, czy tradycyjne nabożeństwa przyczyniają się do wzrostu wiary i pobożności wiernych, czy pozostały tylko pustą tradycją. Ksiądz Proboszcz poinformował, że na nowy rok przyjmowana jest już tylko jedna intencja na każdą Mszę Świętą. W okresie wakacyjnym zostanie zmniejszona ilość Mszy Św. niedzielnych. Msze św. odprawiane będą o godzinie 7.30, 9.00 w Sanktuarium, 10.30, 12.00 oraz o 19.00. Nieszpory niedzielne o godz. 18.30.

 

Istotną kwestią poruszoną na posiedzeniu rady było zachowanie dzieci podczas Mszy Świętych oraz nabożeństw. Ponieważ każda Eucharystia jest źródłem i szczytem życia Kościoła, należy przeżywać ją w skupieniu, szanując miejsce święte. Dlatego uczestnicy spotkania zastanawiali się, w jaki sposób przekazać rodzicom i opiekunom, aby bardziej zawracali uwagę na zachowanie dzieci w kościele.

Postanowiono, że 13-go października 2019 podczas niedzielnych Eucharystii w ramach ogłoszeń duszpasterskich, przedstawiciele Parafialnej Rady Duszpasterskiej odczytają komunikat, w którym przedstawione zostaną ważnie kwestie mające na celu zwiększenie świadomości uczestnictwa we Mszach Świętych. 

 

 Na posiedzeniu rady przedstawione zostały także sprawy administracyjno-gospodarcze związane z ukończeniem remontu frontonu kościoła oraz przeniesieniem pomnika górników z kopalni Śląsk na plac za kościołem. Planowane zakończenie przewidziane jest na wrzesień 2020. Omówiono także sprawy dotyczące naszych cmentarzy, między innymi konieczność remontu ogrodzenia na nowym cmentarzu. Decyzją Parafialnej Rady Duszpasterskiej wzrośnie opłata cmentarna.W przypadku opłaty na 5 lat jest to kwota 2,5 zł za miesiąc, natomiast na 20 lat koszt wynosi 1,90 zł za miesiąc.

 

Spotkanie zakończyła wspólna modlitwa i błogosławieństwo Ks. Proboszcza.

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia Trójcy Przenajświętszej w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach, siedziba: Ruda Śląska, Tunkla 2.