Intencje

 

I N T E N C J E   M S Z Y   Ś W I Ę T Y C H

18-24 stycznia 2021 r.

 

 

Informujemy, że na Mszy św. w Kościele Trójcy Przenajświętszej może uczestniczyć 80 osób.

Pierwszeństwo udziału we Mszy św. mają osoby, które zamówiły intencję.

Od poniedziałku nie będą oprawiane Msze św. w Sanktuarum MB z Lourdes.

Zamówione intencje z Sanktuarium będą odprawiane w tygodniu o god. 8.00 w Kościele Trójcy Przenajświętszej,

w sobotę o godz. 18.00,

a w niedzielę o godz. 9.00.

 

 

 

                       

PONIEDZIAŁEK, 18 stycznia 2021 r. - dzień powszedni

 

6.30    Intencja wolna

8.00    1. Za + syna Michała Kocoń, + brata Mirosława oraz + ojca Tadeusza w rocznicę  śmierci

 1. Za + syna Łukasza w rocznicę śmierci

18.00  1. Za + Antoniego Sojka w I rocznicę śmierci

 1. Za + Stefana Ogaza od rodzin: Długaj i Matysik
 2. Msza Św. Kolędowa w intencji Parafian mieszkających przy ul. Łowieckiej 5, 5a, 5b, 5c, 6, 6a, 7, 7a, 7b, 8, 8a, 8b, 8c, 8d, 9, 9a, 9b, 9c, 9d, 11, 11a

 

WTOREK, 19 stycznia 2021 r. 

Wspomnienie św. Józefa Sebastiana Pelczara, bpa

 

6.30    Intencja wolna

8.00    1. Za + wujka Stefana Czapla, + ciocię Janinę Czapla, ++ dziadków: Wilhelma i Łucję Czapla

 1. Intencja wolna

18.00  1. Za + Marię Wypiór

 1. Za + Grzegorza Kołodziej od sąsiadów z ul. Malinowej
 2. Msza Św. Kolędowa w intencji Parafian mieszkających przy ul. Łowieckiej 10, 10a, 12, 12a, 12b, 12c, 12d, ul. Piłsudskiego 3-67, ul. Kłosowej, ul. Cegielnianej do nr 30, ul. Ciasnej, ul. Krakusa, ul. Piłsudskiego 81-141

 

                        ŚRODA, 20 stycznia 2021 r. - dzień powszedni

 

6.30    Za ++ rodziców, ++ rodzeństwo i ++ dziadków oraz dusze w czyśćcu cierpiące

8.00    1. Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem Matki Bożej z Lourdes w intencji Jadwigi z okazji 85 rocznicy urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośba o Boże błogosławieństwo  i zdrowe dla Solenizantki i całej rodziny

 1. Intencja wolna

18.00  1. Za + Elżbietę i Alfreda

 1. Za ++ rodziców: Renatę i Jana Kołodziej, aby dostąpili Chwały Nieba oraz zmarłych dziadków: Zofię, Jana Kołodziej, Ernestynę i Pawła Walter.
 2. Msza Św. Kolędowa w intencji Parafian mieszkających przy ul. Borowików, ul. Maślaków, ul. Pieczarek, ul. Rydzów, ul. Porannej, ul. Piłsudskiego 227-167, ul. Piłsudskiego 204 a-h, 206 a-h, 208a- h, ul. Piłsudskiego 6-74

 

CZWARTEK, 21 stycznia 2021 r.

Wspomnienie św. Agnieszki, dz. i męcz.

 

6.30    Za ++ babcie : Jadwigę i Agnieszkę oraz ++ dziadków : Józefa i Antoniego

8.00    1. Za ++ rodziców: Józefa i Elżbietę, ++ teściów: Stanisława i Barbarę, + syna Dawida, + brata Stanisława i dusze w czyśćcu   cierpiące

 1. Intencja wolna

18.00  1. Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem Matki Bożej z Lourdes w intencji babci Heleny Wyciślik z podziękowanie za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie  - msza ofiarowana od wnuków

 1. Za + Romana Króliczek w 3 rocznicę śmierci o radość życia wiecznego
 2. Msza Św. Kolędowa w intencji Parafian mieszkających przy ul. Piłsudskiego 102-150, ul. Piłsudskiego 154-226, ul. Rzecznej, ul. Gaikowej, ul. Grzybowej od nr 40 (parzyste), ul. Tatrzańskiej, ul. Sudeckiej 100-4 ( obydwie strony)

 

                        PIĄTEK, 22 stycznia 2021r. -  dzień powszedni

 

6.30    W intencjach wzbudzanych przez wiernych przy zapalaniu świec na stole modlitewnym w Kościele Trójcy Przenajświętszej

8.00    1. Do Miłosierdzia Bożego o nawrócenie grzeszników, za Czcicieli Miłosierdzia Bożego, ich rodziny oraz za ++ czcicieli

 1. Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem Matki Bożej z Lourdes w intencji Jerzego z okazji 65 rocznicy urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośba o Boże błogosławieństwo i zdrowe dla Solenizanta i całej rodziny

18.00  1. Za + Henryka Felkel w rocznicę śmierci, + żonę Hildegardę, ++ rodziców i teściów oraz ++ z rodzin Felkel, Nowok, Solik

2.Za zmarłego biskupa Wilhelma Plutę w 35 rocznicę śmierci o jego rychłą beatyfikację.

 1. Msza Św. Kolędowa w intencji Parafian mieszkających przy ul. Grzybowej od 41-19a (numery nieparzyste), 17-1 (numery nieparzyste), ul. Weteranów 2-51 ( obydwie strony), ul. Jacka 38-1 (obydwie strony)

 

 

                        SOBOTA, 23 stycznia 2021 r. - dzień powszedni

 

6.30    Za + ojca Stanisława Łobacz i jego ++ rodziców

8.00    1. Za + męża Czesława Odyjas w 3 rocznicę śmierci
             2. Intencja wolna

18.00  1. Za + ojca Romana Cuber w 22 rocznicę śmierci, + mamę Jadwigę, + wujka Jerzego Wypler w 13 rocznicę śmierci, ++ dziadków z obu stron oraz ++ z rodziny: Cuber, Wypler, Buch i Janiuk

 1. Za sąsiadów ++ w Niemczech: Małgorzatę, Herberta, Jerzego, Różę Laska, Emmę, Weronikę, Ewalda Wróbel o dar życia wiecznego
 2. Msza Św. Kolędowa w intencji Parafian mieszkających przy ul. Żymły 14-39 ( obydwie strony)ul. Łąkowa od nr 1, ul. Letnia do 21, ul. Rybna, ul. Huculska, ul. Reja, ul. Siewna, ul. Chmielna.

 

3 NIEDZIELA ZWYKŁA, 24 stycznia  2021r.

 

7.30    O zdrowie i Błogosławieństwo Boże dla Barbary Korfanty

9.00    1. Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem Matki Bożej z Lourdes w intencji wszystkich, którzy opiekowali się s.m Salustią Furtak o Boże błogosławieństwo i potrzebne dla nich łaski

 1. Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem Matki Bożej z Lourdes w intencji Urszuli z prośbą o łaskę zdrowia

10.30  Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem Matki Bożej z Lourdes w intencji Nadzwyczajnego Szafarza Komunii Św. Jarosława Kurzyn

12.00  Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem Matki Bożej z Lourdes w intencji Tomasza Materla oraz Andrzeja Materla z okazji urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośba o Boże błogosławieństwo  i zdrowe dla Solenizantów oraz całej rodziny

16.30  1. Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem Aniołów Stróżów w intencji Michała Mrozek z okazji I rocznicy przyjęcia Sakramentu Chrztu Św. z prośbą o potrzebne łaski, Bożą opiekę dla Solenizanta i całej rodziny

 1. Msza Św. Kolędowa w intencji Parafian mieszkających przy ul. Kochłowickiej 150-98, 187-121, ul. Pomorskiej, ul. Kochanowskiego, ul. Oświęcimskiej 170-132

19.00  Za + Tadeusza, ++ rodziców z obu stron

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia Trójcy Przenajświętszej w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach, siedziba: Ruda Śląska, Tunkla 2.