Intencje

 

I N T E N C J E   M S Z Y   Ś W I Ę T Y C H

od 23 do 30 stycznia 2022 r.

 

Informujemy, że na Mszy świętej w kościele może być zajęte 30% miejsc.

Osoby zaszczepione nie wliczają się do w/w limitu

 

 

 

 

3 NIEDZIELA ZWYKŁA

23 stycznia  2022 r.  

7.30

Za + Weronikę Sytniewską od sąsiadów

9.00

Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem Aniołów Stróżów  w intencji Kamila Bochnaka w 11 rocznicę urodzin z prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo oraz potrzebne łaski dla braci Filipa i Marcela

10.00

Sanktuarium: Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem MB z Lourdes w int. jubilatów Teresy i Andrzeja Kurek z ok. 40 rocz. ślubu z podz. za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo na dalsze wspólne lata

10.30

Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem MB z Lourdes w intencji Gabrieli Bralich z okazji 70 rocznicy urodzin jako podziękowanie za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Solenizantki i całej rodziny  Te Deum

12.00

Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem MB z Lourdes w intencji Pauliny oraz Oliwii Muszyńskich z okazji 16 rocznicy urodzin i Pawła Muszyńskiego z okazji 7 rocznicy urodzin jako podziękowanie za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i dalsze prowadzenie w życiu  dla  Solenizantów i całej  rodziny

16.30

Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem MB z Lourdes w intencji Teresy z okazji 85 rocznicy urodzin jako podziękowanie za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Solenizantki i całej rodziny

19.00

Za + męża Czesława Odyjas w 4 rocznicę śmierci

 

Msza gregoriańska w Zambii: Za + Małgorzatę Worona o radość życia wiecznego dla żony – od męża i syna

 

 

PONIEDZIAŁEK, 24 stycznia  2022 r.
Wspomnienie św. Franciszka Salezego, bpa i dK 

6.30

Za + babcię Marię Prokop i Marię Heinrich

8.00

Za + Marka Wieczorka od kolegów z pracy o szczęście wieczne

12:00

Sanktuarium: Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem MB z Lourdes z okazji 83 rocznicy urodzin Doroty, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski i zdrowie  dla  Solenizantki i całej  rodziny

18:00

1. Za + Henryka Felkel, + żonę Hildegardę i ++ z rodzin: Felkel, Nowok, Solik

 

2. Za + ojca Romana Cuber w 23 rocz. śmierci, + mamę Jadwigę, teścia Antoniego Buch, ++ dziadków z obu stron oraz ++ z rodziny Cuber, Wypler, Buch, i Janiuk

 

3. Za + męża Ryszarda Szymika w 4 rocznicę śmierci oraz ++ rodziców i teściów                            

 

4. Za + Hildegardę Kołodziej  30 dzień po śmierci o szczęście wieczne 

 

Msza gregoriańska w Zambii: Za + Małgorzatę Worona o radość życia wiecznego dla żony – od męża i syna

 

 

 WTOREK, 25 stycznia  2022 r.

ŚWIĘTO NAWRÓCENIA ŚW. PAWŁA, APOSTOŁA

6.30

O szczęście wieczne dla wnuczki Pauliny Stasiak w 10 rocznicę śmierci od dziadków

8.00

1. Za + Marię Szega w 30 dzień po śmierci

 

2. W intencji Pani Organistki Ilony Wypler z okazji urodzin

12.00

Sanktuarium:  Za + Weronikę Liszka w 30 rocznicę śmierci, + męża Feliksa i wnuka Michała oraz dusze w czyśćcu cierpiące

18.00

1. Do Jezusa Chrystusa Najwyższego Arcykapłana o uświęcenie duchowieństwa oraz nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne od Apostolatu Złota Róża

 

2. Za ++ Łucję i Pawła Wilk, ++ rodziców i dziadków

 

Msza gregoriańska w Zambii: Za + Małgorzatę Worona o radość życia wiecznego dla żony – od męża i syna

 

 

       ŚRODA, 26 stycznia  2022 r.

Wspomnienie świętych biskupów Tymoteusza i Tytusa

6.30

Za + Hildegardę Kołodziej o radość życia wiecznego od rodziny Bromboszcz

8.00

Za + Anielę Wolną w 30 dzień po śmierci o szczęście wieczne

12.00

Sanktuarium: W intencji ks. Witolda z okazji urodzin o światło Ducha Świętego i opiekę MB Nieustającej Pomocy

18.00

1. Za + Antoniego Sklarczyk w rocznicę śmierci, + żonę Anielę i ++ z rodziny

 

2. Za dusze w czyśćcu cierpiące

 

3. Za + Pawła Woźnicę w 7 rocznicę śmierci, ++ rodziców, teściów i rodzeństwo 

 

Msza gregoriańska w Zambii: Za + Małgorzatę Worona o radość życia wiecznego dla żony – od męża i syna

 

 

CZWARTEK, 27 stycznia  2022 r.

Dzień powszedni

6.30

Za + Mirosławę Durmała od szwagra z żoną

8.00

Za + Weronikę Jońca, + męża Stanisława ich syna Czesława i pokrewieństwo z obu stron

12.00

Sanktuarium:  Do Opatrzności Bożej przez wstawiennictwo MB z Lourdes w intencji Gabrieli z okazji 80 rocznicy urodzin o zdrowie oraz z podziękowaniem za okazane łaski

18.00

1. Za + matkę chrzestną Hildegardę w 9 rocznicę śmierci oraz + męża o dar życia wiecznego

 

2. Za ++ mamy Agnieszkę i Marię w rocznicę urodzin, ++ mężów i krewnych z rodziny oraz + ks. Zygmunta Bednarka o życie wieczne

 

3. Za + Konrada Mendeckiego w rocznicę urodzin oraz + żonę Marię

 

Msza gregoriańska w Zambii: Za + Małgorzatę Worona o radość życia wiecznego dla żony – od męża i syna

 

 

 PIĄTEK, 28 stycznia  2022 r.

Wspomnienie św. Tomasza z Akwinu, prezb. i dK

6.30

Za + Krystynę  Płonka o radość życia wiecznego od rodziny Bromboszcz

8.00

Za ++ dziadków Barbarę, Stanisława, Marię, Jakuba, ++ z rodziny i pokrewieństwa oraz dusze w czyśćcu cierpiące

12.00

Sanktuarium: Za + męża Stefana, ++ rodziców z obu stron, ++ dziadków i dusze opuszczone

18.00

1. Za + Henryka Grabizna w 1 rocznicę śmierci

 

2. Do Miłosierdzia Bożego i MB Różańcowej za + Leona Brahlich w rocznicę śmierci, Józefa i Irenę Matura oraz Ludwika, Marię i Jadwigę Brahlich z prośbą o dar życia wiecznego

 

3. Za ++ rodziców  Andrzeja i Gabrielę Kołodziej oraz ++ dziadków Wiktora i Bertę Kołodziej     

 

Msza gregoriańska w Zambii: Za + Małgorzatę Worona o radość życia wiecznego dla żony – od męża i syna

 

 

SOBOTA, 29 stycznia  2022 r.

Dzień powszedni 

6.30

O łaskę zdrowia dla Krystyny Herty - Sowa

8.00

1. Za + Jadwigę Świergot w 30 dzień po  śmierci o radość życia wiecznego

 

2. Do Trójcy Przenajświętszej i MB Nieustającej Pomocy w intencji całej Wspólnoty Różańcowej z prośbą o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla nich i ich rodzin

15.00

Sanktuarium: Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem MB z Lourdes  w intencji Gertrudy Hajda z okazji 80 rocznicy  urodzin, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Solenizantki i całej rodziny

16.00

Sanktuarium:  Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem MB z Lourdes z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie  dla Ireny Tokarz z okazji  70 rocznicy urodzin oraz potrzebne łaski, dary Ducha Świętego i zdrowie dla męża Stanisława, córek z rodzinami i całej rodziny Te Deum

18.00

1. Za + Jadwigę Rduch w kolejną rocznicę śmierci oraz ++ z rodziny i pokrewieństwa

 

2. Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem MB z Lourdes z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie  w intencji 75 rocznicy urodzin Rozalii oraz 80 rocznicy urodzin Macieja Trzeja z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny

 

3. Za + Henryka Dudka we wspomnienie rocznicy urodzin

 

Msza gregoriańska w Zambii: Za + Małgorzatę Worona o radość życia wiecznego dla żony – od męża i syna

 

Nauki przed chrztem

 

 

4 NIEDZIELA ZWYKŁA

30 stycznia  2022 r.  

7.30

Za + Stanisława Bańczyka we wspomnienie rocznicy urodzin o radość życia wiecznego

9.00

Za ++ Gerarda i Bronisławę Paprotnych oraz ++ z rodziny

10.00

Sanktuarium: Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem MB z Lourdes w intencji Anny Woźnik z okazji urodzin jako podziękowanie za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Solenizantki i całej rodziny

10.30

Do Trójcy Przenajświętszej za wstawiennictwem Aniołów Stróżów w intencji Wojciecha Szczygielskiego z  okazji 6 rocznicy urodzin z prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla niego i całej rodziny.

12.00

Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem Matki Boskiej z Lourdes w intencji jubilatów Ewy i Andrzeja Materla z okazji 45 rocznicy ślubu i 70 rocznicy urodzin Andrzeja z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwa na dalsze wspólne lata życia

13.30

Msza Św. w intencji dzieci przyjmujących Sakrament Chrztu Św., ich rodziców i chrzestnych

16.30

Za + Genowefę Brus w 1 rocznicę śmierci o dar życia wiecznego

19.00

Za + Tadeusza

 

Msza gregoriańska w Zambii: Za + Małgorzatę Worona o radość życia wiecznego dla żony – od męża i syna

 

 

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia Trójcy Przenajświętszej w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach, siedziba: Ruda Śląska, Tunkla 2.