Przygotowanie do I Komunii św.

 

Harmonogram przygotowania dzieci do I Komunii św. 2020/2021

Poświęcenia dewocjonaliów:

 

01.10 (czwartek) – msza szkolna godz. 16.30 poświecenie różańców

05.11 (czwartek) – msza szkolna godz. 16.30 poświecenie skarbców

03.12 (czwartek) – msza szkolna godz. 16.30 poświecenie medalików

18.02 (czwartek) – msza szkolna godz. 16.30 poświecenie świec

4.03 (czwartek) – msza szkolna godz. 16.30 poświęcenie pamiątek

 

Katechezy dla rodziców II tydzień miesiąca

 

                  Grupa I (SP 18)                                                                                           Grupa II (SP20 i SP 21)

              5.10.2020 r. (poniedziałek)                                                                   8.10.2020 (czwartek)

              9.11.2020 r. (poniedziałek)                                                                  12.11.2020 r. (czwartek)

        (ostatni termin dostarczenia świadectw chrztu dzieci, które były chrzczone poza parafią)

               7.12.2020 r. (poniedziałek)                                                                  10.12.2020 r. (czwartek)

                                            19.02.2021 (piątek) – nauka rekolekcja dla rodziców

              8.03.2021 r. (poniedziałek)                                                                     11.03.2021 r. (czwartek)

             12.04.2021 r. (poniedziałek)                                                                    15.04.2021 r. (czwartek)

 

               Pierwsza spowiedź. 17.04. 2021 r

           

                         I komunia św. 16. maja 2021 r.  godz.10.30. i o godz. 12.00

 

  1. Przygotowanie dziecka do przyjęcia I komunii św. odbywa się w szkole i w ramach katechezy parafialnej.
  2. Nieodzownym elementem przygotowującym dzieci do Komunii św. jest ich uczestnictwo w niedzielnej Mszy św.
  3. Wspieranie dziecka w przyswojeniu materiału z Katechizmu –(patrz: https://wk.archidiecezjakatowicka.pl/dokumenty/wymagania-do-i-komunii-swietej - weryfikacja materiału następuje w szkole, do której uczęszcza dziecko.
  4. W miarę możliwości uczestnictwo z dzieckiem w nabożeństwach: różańcowych, Roratach, Drodze Krzyżowej i nabożeństwach majowych.
  5. Wspieranie dziecka własną modlitwą i dobrym przykładem.
  6. Współpraca z osobą prowadzącą przygotowanie do Pierwszej Komunii św. w parafii.
  7. Dostarczenie Świadectwa Chrztu do dnia 31.11.2020 r. (jeżeli dziecko zostało ochrzczone poza parafią).

 

 

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia Trójcy Przenajświętszej w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach, siedziba: Ruda Śląska, Tunkla 2.